Európsky pohár a MM SR Crosscountry v Skýcove na výbornú 2018:

Výročná schôdza motocross clubu Skýcov: