2012 pred úpravov

2012 po úprave

2013 - 2014 trať